КНУ імені Тараса ШевченкаФРЕКСКафедра фізичної електронікиРесурсиНавчальна література та програми курсів в електронному вигляді

Навчальна література, програми курсів та інші матеріали в електронному вигляді

Курс «Інтегральна електроніка та обробка інформації»

Програма курсу «Інтегральна електроніка та обробка інформації» (2014-2015)
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Інтегральна електроніка»

Курс «Коливання та хвилі»

І.О. Анісімов «Коливання та хвилі» (підручник)

Курс «Мікропроцесорна техніка»

Методичний посібник для виконання лабораторних робіт з курсу «Мікропроцесорна техніка»
Мультимедійний курс «Мікропроцесорна техніка»

Курс «Основи плазмової технології та емісійної електроніки» (для студентів ІВТ)

Програма курсу «Основи плазмової технології та емісійної електроніки» (2014-2015)

Курс «Пакети прикладних задач» (для студентів 1-го курсу)

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Пакети прикладних задач»

Курс «Прикладна фізика»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Прикладна фізика» (3 курс)
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Прикладна фізика» (4 курс)
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Визначення спектральної чутливості оптичних приладів»

Курс «Розвиток фізичних теорій»

М.В. Стріха «Розвиток фізичних теорій» (методичний посібник)

Курс «Синергетика»

І.О. Анісімов «Синергетика» (підручник)

Курс «Спеціальні розділи фізики плазми»

А.М. Веклич «Спеціальні розділи фізики плазми. Частина II» (мультимедійний курс)

Курс «Сучасна фізична електроніка» (для студентів кафедри квантової радіофізики)

Програма курсу «Сучасна фізична електроніка» (2014-2015)

Курс «Фізика вакууму та вакуумна електроніка»

Навчальний посібник «Основи фізики вакууму. Частина І»
Навчальний посібник «Основи фізики вакууму. Частина ІІ»

Курс «Фізика конденсованого середовища»

Навчальний посібник «Фізика конденсованого середовища»

Курс «Фізика плазми»

І.О. Анісімов «Фізика плазми» (конспект лекцій)

Курс «Фізичні процеси на поверхні твердих тіл»

Програма курсу «Фізичні процеси на поверхні твердих тіл»

Інше

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Збирання та обробка інформації»
Збірник задач з курсу «Електродинаміка НВЧ»
Програма розвитку кафедри фізичної електроніки (2016)
Презентація наукового напряму "Плазмохімія"

а також друковані матеріали

© 2014   Кафедра фізичної електроніки  факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
КНУ імені Тараса Шевченка