КНУ імені Тараса ШевченкаФРЕКСКафедра фізичної електронікиНавчанняЗабезпечення циклу дисциплін «фізична електроніка» ОКР «бакалавр»

Забезпечення циклу дисциплін «фізична електроніка» ОКР «бакалавр»

Підготовка бакалаврів проводиться в межах кількох циклів дисциплін: з фізичних основ електроніки, з вакуумної техніки, з інтегральної та функціональної електроніки, з техніки та електроніки надвисоких частот, а також з інформаційних технологій. Крім того, студенти продовжують вивчати нормативні курси за напрямом підготовки «прикладна фізика».

В рамках цих циклів студенти вивчають такі кафедральні курси:

  • Прикладна фізика;
  • Фізика вакууму та вакуумна електроніка;
  • Фізична електроніка;
  • Фізика плазми;
  • Фізика поверхні;
  • Сучасна статистична радіофізика;
  • Інтегральна електроніка та обробка інформації;
  • Комп’ютерний експеримент у фізичній електроніці.

Наприкінці навчання бакалаври складають державний іспит з прикладної фізики та захищають випускну роботу. Переважна більшість випускних робіт бакалаврів виконується безпосередньо на кафедрі в межах її держбюджетної науково-дослідної роботи.

Значна частина лекційних курсів, що викладаються бакалаврам спеціалізації «фізична електроніка», забезпечені навчально-методичною літературою (в паперовому або електронному вигляді), підготовленою викладачами кафедри.

Отримавши диплом бакалавра, студенти мають можливість продовжити навчання на кафедрі і отримати диплом магістра.

© 2014   Кафедра фізичної електроніки  факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
КНУ імені Тараса Шевченка