КНУ імені Тараса ШевченкаФРЕКСКафедра фізичної електронікиНавчанняЗабезпечення підготовки за ОКР «магістр»

Забезпечення підготовки за ОКР «магістр»

Кращі випускники-бакалаври продовжують навчання на кафедрі в магістратурі. Протягом всього часу навчання студенти магістратури слухають лекції, працюють на семінарах та в лабораторіях. Третій семестр, крім того, передбачає наукову та асистентську практику, четвертий – виконання випускної роботи.

Навчальний план для магістрів на кафедрі був істотно оновлений у 2005-2012 роках. Зараз в магістратурі викладаються такі кафедральні лекційні курси:

 • Синергетика;
 • Сучасна радіофізика та електроніка;
 • Теорія плазми;
 • Плазмова електроніка;
 • Плазмодинаміка і плазмохімія;
 • Спецрозділи фізики плазми;
 • Фізика конденсованого середовища;
 • Фізичні процеси на поверхні твердого тіла;
 • Оптичні властивості твердого тіла;
 • Фізичні основи моделювання поверхневих явищ;
 • Комп'ютерна фізика;
 • Сучасні комп'ютерні технології.

Асистентську практику студенти магістратури проходять на кафедрі. Значна частина магістрантів проводить заняття зі студентами молодших курсів, найчастіше – лабораторні роботи з курсу «Радіотехнічні кола та сигнали».

Студенти магістратури проходять виробничу практику і виконують випускні роботи, як правило, на кафедрі, а також в установах НАНУ (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова, Інститут ядерних досліджень, Інститут фізики). Матеріали всіх випускних робіт підкріплені публікаціями в збірниках праць наукових конференцій (у першу чергу – Міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики) та фахових журналах. Частина робіт щороку відзначається Державною екзаменаційною комісією серед найкращих.

© 2014   Кафедра фізичної електроніки  факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
КНУ імені Тараса Шевченка