КНУ імені Тараса ШевченкаФРЕКСКафедра фізичної електронікиГоловнаВидатні особистості

Видатні співробітники та випускники кафедри

За час свого існування кафедра фізичної електроніки підготувала понад тисячу висококваліфікованих спеціалістів для потреб науки, освіти та народного господарства.

Близько 45 випускників кафедри захистили докторські дисертації.

Дійсними членами НАНУ обрані колишні вихованці кафедри Корчевой Ю.П. (випуск 1959 року), заслужений діяч науки і техніки України Наумовець А.Г. (випуск 1957 року), заслужений діяч науки і техніки України Находкін М.Г. (випуск 1950 року); членами-кореспондентами НАНУ – заслужений діяч науки і техніки України Птушинський Ю.Г. (випуск 1951 року) та Назаренко О.К. (випуск 1958 року), а також колишній співробітник кафедри Борзяк П.Г. Академіком АН Казахської РСР став Кельман В.M. (випуск 1938 року).

Чимало випускників та колишніх співробітників кафедри є лауреатами престижних премій. Зокрема, лауреатом Ленінської премії став д. ф.-м. н. Рашба Е.Й. (випуск 1950 року); лауреатами Державної премії СРСР – д. т. н. Гвоздецький В.C., д. ф.-м. н., Герой Радянського Союзу Мостовий В.I. (випуск 1941 року) – чотири рази, Наумовець А.Г., Птушинський Ю.Г.; лауреатами Державної премії України – Городецький Д.O., Загородній А.Г., Засенко В.І., Корнєв О.M., Корчевой Ю.П., Кувшинський M.Г. (двічі), Лиситченко В.В., Мельник П.В., Наумовець А.Г., Находкін М.Г. (двічі), Немцев В.П., Ораєвський В.М., Птушинський Ю.Г., Романюк Л.І., Сарбей О.Г.

Випускники кафедри Городецький Д.O., Ільченко В.В., Коцаренко М.Я., Кошова С.В., Левитський С.М., Мельник П.В., Находкін М.Г., Пікус Г.Я., Черняк В.Я., Чутов Ю.I., Шнюков В.Ф. стали професорами Київського університету імені Тараса Шевченка, Городецький Д.O., Коваль І.П., Коцаренко М.Я., Левитський С.М., Находкін М.Г., Чутов Ю.I., Шашурін І.П., Ільченко В.В. - завідувачами кафедр цього університету. Городецький Д.O., Левитський С.М. та Находкін М.Г. отримали також почесне звання заслужених професорів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Находкін М.Г. тривалий час (1972-1990) був деканом радіофізичного факультету. Випускник кафедри д. ф.-м. н., проф. Клапченко В.І. став завідувачем кафедри фізики Київського національного університету будівництва та архітектури.

Чимало випускників кафедри займали або займають високі посади в системі НАН України. Це, зокрема, вже згадані Наумовець А.Г. – віце-президент НАНУ, завідувач відділу Інституту фізики, Корчевой Ю.П. – директор Інституту вугільних енерготехнологій, Птушинський Ю.Г. – заступник директора Інституту фізики, Назаренко О.К. – завідувач відділу Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона, а також д. ф.-м. н. Пасічник Л.Л. (випуск 1953 р.) та д. ф.-м. н. Кириченко Г.С. – завідувачі відділів Інституту ядерних досліджень, д. ф.-м. н., член-кореспондент НАН України Жовтянський В.А. – завідувач відділу Інституту газу. В установах НАН України успішно працювали або продовжують працювати випускники кафедри, доктори фіз.-мат. наук Баранський П.І. (Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова), Габович М.Д., Гончаров О.А., Коваленко В.П., Федорус О.Г. (Інститут фізики), Романюк Л.І., Саєнко В.А. (Інститут ядерних досліджень). Д. ф.-м. н. Койдан В.С. плідно працює в Інституті ядерних досліджень ім Г.І. Будкера Сибірського відділення РАН (м. Новосибірськ). Доктори наук Крайтор С. та Рябова Т. працювали в наукових установах м. Москви.

Випускник 1953 р., Герой Соціалістичної праці, лауреат Ленінської премії, Державних премій СРСР та України Топчій Д.Г. протягом багатьох років був генеральним директором Київського радіозаводу. Випускник кафедри Шкурдода В. працював завідувачем лабораторії Сумського заводу електронного машинобудування. Випускник 1958 р. Черкас В.І. був радником Голови Ради Міністрів СРСР О.М. Косигіна з питань науки. Випускник 1961 р. Білодід В.І. був Надзвичайним і Повноважним послом України в країнах Південно-Східної Азії.

© 2014   Кафедра фізичної електроніки  факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
КНУ імені Тараса Шевченка