КНУ імені Тараса ШевченкаФРЕКСКафедра фізичної електронікиНавчанняПідготовка навчально-методичної літератури

Навчально-методична література

1961

 • Н.Д. Моргулис. Термо-электронный (плазменный) преобразователь энергии. - Москва: Госиздатлитературы в обл. атомной науки и техники, 1961. - 82 с.

1964

 • С.М. Левитский. Сборник задач и расчетов по физической электронике: учебное пособие для студентов физичических и радиофизических факультетов университетов. - Киев: Изд-во Киевск. ун-та, 1964. - 210 с.

1988

 • Ю.И. Чутов, А.Ю. Кравченко, О.В. Королюк, Т.Е. Лиситченко. Моделирование задач по физической электронике на ЭВМ: учебное пособие. - Киев: УМК ВО, 1988. - 164 с.

2001

 • І.І. Бех, О.Є. Лушкін, Б.І. Михайловський. Основи фізики вакууму та вакуумної техніки. Методи отримання високого й надвисокого вакууму: навчальний посібник. - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2001. - 105 с.
 • І.І. Бех, О.Є. Лушкін, Б.І. Михайловський. Основи фізики вакууму та вакуумної техніки. Методи отримання високого й надвисокого вакууму : навчальний посібник. - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2001. - 144 с.

2002

 • І.В. Зависляк, Є.В. Мартиш. Збірник задач з курсу «Електродинаміка НВЧ»: навчальний посібник. – 3-е вид., перероб. і доп. - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2002. - 80 с.
 • С.М. Левитський. Основи радіоелектроніки: навчальний посібник. - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2002. - 82 с.
 • М.С. Баранчук, В.В. Бучнєв, В.Я. Черняк. Схемотехніка: навчальний посібник. - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2002. - 129 с.
 • П.А. Коротков, М.К. Новоселець, Д.Ю. Сигаловський. Радіаційна безпека життєдіяльності: навчальний посібник. - МОНУ. КУ ім.Т.Шевченка. Житомирський інженерно-технол. ін-тут. - Житомир, 2002. - 310 с.

2003

 • С.М. Левитський. Транзисторні підсилювачі електричних сигналів: навчальний посібник. - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2003. - 117 с.

2004

 • С.М. Левитський. Генератори електричних сигналів: навчальний посібник. - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2004. - 68 с.
 • С.М. Левитський, К.Г. Філоненко. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з радіоелектроніки. - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2004. – 48 с.
 • Б.І. Михайловський, І.І. Бех, О.Є. Лушкін, В.М. Телега. Основи фізики вакууму та вакуумної техніки. Методи отримання високого й надвисокого вакууму: Навчальний посібник. - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2004. - 70с.

2005

 • С.М. Левитський. Фізична електроніка: підручник для студ. вищ. навч. закл. - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2005. – 153 с.
 • І.О. Анісімов, С.М. Левитський, І.І. Слюсаренко. Програми загальних курсів кафедри фізичної електроніки для студентів радіофізичного факультету. - Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, радіофізичний факультет, 2005. - 34 c.
 • С.М. Левитський, А.М. Веклич. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з програмування мікропроцесорів. - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2005. - 27 с.

2006

 • С.М. Левитський, В.В. Загородній. Вступ до радіозв’язку. Випромінювання та поширення радіохвиль: навчальний посібник для студ. радіофізичного факультету. - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2006. - 97 с.
 • І.О. Анісімов, А.М. Веклич, В.В. Ільченко, О.І. Кельник, І.П. Коваль, П.А. Коротков, О.Ю. Кравченко, О.Є. Лушкін, Є.В. Мартиш, В.Я. Черняк, К.Е. Юштін. Програми спеціальних курсів для бакалаврів кафедри фізичної електроніки. - Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, радіофізичний факультет, 2006. - 40 с.
 • І.П. Шашурін, Т.Є. Лиситченко, В.М. Оленський. Автоматизована установка для вимірювання параметрів плазми: методичний посібник для проведення лабораторних робіт. - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2006. - 44 с.

2007

 • С.М. Левитський. Основи радіоелектроніки: підручник для студентів вузів, які навчаються за напрямами «Фізика» та «Прикладна фізика». - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2007. - 456 с.

2008

 • Тестові завдання з фізики для вступників до університетів: навчальний посібник. За редакцією В.Я. Черняка. - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2008. - 187 с.

2009

 • І.О. Анісімов Коливання та хвилі. - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2009. - 399 с.

2010

 • С.М. Левитський., В.В. Загородній. Вступ до радіозв’язку. Випромінювання та поширення радіохвиль: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом «Прикладна фізика». 2-е вид., переробл. і доп. - Київ: Карбон, 2010. - 104 с.
 • І.І. Бех, С.М. Левитський. Фізичні основи комп’ютерної електроніки: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом підготовки «Комп’ютерна інженерія». - Київ: Карбон, 2010. - 233 с.

2011

 • І.І. Бех. Методичні рекомендації до лабораторної роботи «Дослідження операційного підсилювача» з курсу «Радіоелектроніка» для студентів радіофізичного факультету. - Київ: Видавнича лабораторія радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. - 19 c.
 • І.І. Бех. Методичний посібник для виконання лабораторних робіт з курсу «Цифрові пристрої» для студентів радіофізичного факультету. - Київ: Видавнича лабораторія радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. - 47 c.
 • В.В. Ільченко, І.І. Бех, О.І. Кравченко, О.М. Костюкевич, О.Є. Лушкін, В.М. Телега, В.П. Чехун. Фізична електроніка. Емісійна електроніка: навчальний посібник. - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 127 с.
 • О.В. Третяк, В.В. Ільченко. Фізичні основи напівпровідникової електроніки: навчальний посібник. - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2011. - 207 с.

2012

 • С.М. Левитський. Теорія радіотехнічних кіл: посібник для студентів радіофізичного факультету Київського Національного університету. - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2012. - 152 с.

2014

 • І.О. Анісімов. Синергетика: підручник для студентів ВНЗ. - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2014. - 511 с.
© 2014   Кафедра фізичної електроніки  факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
КНУ імені Тараса Шевченка